Flaga i godło Polski

Gmina Miejska Przeworsk w roku 2023 pozyskała środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł 2 na Zapewnienie Funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Przeworsku.

  • Wartość dofinansowania: 100 800,00 zł
  • Całkowita wartość: 442 160,00 zł

Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku obejmuje wsparciem 30-stu Seniorów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta Przeworska.

Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest podniesienie jakości życia osób starszych poprzez zapewnienie im wsparcia i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, kompensowanie skutków samotności, zwiększenie aktywności społecznej a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym. Oferowane usługi dostosowane są do zainteresowań, potrzeb i możliwości Seniorów wynikających z ich wieku i stanu zdrowia.

Zakres usług obejmuje:

  • terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne, prace manualne, zajęcia kulinarne,
  • zajęcia usprawniające, aktywności ruchowej, rehabilitację,
  • usługi opiekuńcze, w tym opiekę pielęgniarki,
  • wsparcie psychologiczne,
  • zapewnienia ciepłego posiłku i transportu,
  • zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.

Seniorzy mają zapewniony ciepły, dwudaniowy posiłek oraz śniadanie, dowożeni są do ośrodka z miejsca zamieszkania, a po zakończonych zajęciach odwożeni do domu.

Zajęcia w Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku realizowane są w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Przeworsk.

Tablica - Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa z programu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Plus edycja 2023


Tablica - Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa z programu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Plus edycja 2022


Tablica - Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa z programu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Plus edycja 2021


Tablica - Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa z programu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Plus edycja 2020


Tablica - Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa z programu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior Plus


Logo Senior Plus